Home
ROOTKlikni pro nejčerstvější zprávy
Novinky.czKlikni pro nejčerstvější zprávy
CD-R serverKlikni pro nejčerstvější zprávy
English version
Kodovani cestiny
Základní informace
Registrace shareware
Ceník registrací
Ceník registrací
Zajímavé odkazy
Aktuální kursy
Vyhledávání
Kontakt
Help/FAQ

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY:

Viry vs. administrátoři: co je horší?

Windows Commander: Okna jsou zakázána!

Keyboard Layout Manager: zkroťte svou klávesnici

Norton AntiVirus 2000: Má váš počítač ochranu?

BlackBoxII: Hlídací pes pro váš počítač

Přehled nejčtenějších článků najdete na hlavní stránce!

TOPlist ICQ
Kvalitu hledejte na stránkách s logem ... Udělejte si radost v Atelieru Kavka

Dejme šanci dětem
\"Sbírejte

Tyto stránky jsou optimalizovány pro Netscape Communicator verze 4.x, rozlišení 800x600 a vyšší. Zda budou vypadat stejně i v Internet Exploreru záleží jen na společnosti Microsoft. Podrobnější informace o problémech s kompatibilitou najdete v sekci Help/FAQ.

This site is best viewed with Netscape Communicator. Download Netscape Now!Connection Meter: Jak ušetřit za telefon?

(09/05/2000, David Baierle)

Jednou z překážek pro bezproblémové připojení k Internetu mohou být poplatky za telefon - ty v případě, že se dostatečně nekrotíme, spolehlivě dokáží nejprve rozčílit a posléze nabourat rodinný či firemní rozpočet. Z psychologického hlediska přitom často nemusí být problém ve výsledné částce, ale v překvapení z její výše. Tomu se však lze lehce vyvarovat - existují programy, které s větší či menší přesností a komfortem náklady nejenže sledují, ale dokonce umožňují i něco ušetřit.

     Již před nějakým časem jsme vás informovali o programu Counter99, který takové sledování umožňuje. Nyní se budeme zabývat programem Connection Meter, který je produktem firmy EP Studio.

     Program Connection Meter (dále jen CM) sleduje každé dial-upové připojení, informace ukládá do databáze a umožňuje jejich následné vyhodnocení. Dá se říci, že totéž dělají i jiné programy, avšak zdá se, že CM je v tomto ohledu nesrovnatelně promyšlenější a dokonalejší. Pro testování byla použita verze 4.1.7 v registrované podobě, která nám byla zapůjčena.

     Hlavní okno programu je rozčleněno na několik částí. Nahoře je několik roletových menu sloužících pro výběr uživatele, internetového účtu, kalendářního měsíce a roku. Hned pod nimi je menu se 3 hlavními funkcemi programu. Zbytek okna se mění v závislosti na zvolené funkci.     Hned první a při spuštění aktivní funkce je nazvaná Aplikace. Více než polovinu okna zabírá výpis evidovaných připojení v období zvoleném v horní části okna se základními údaji: uživatel, účet, datum a čas počátku připojení, jeho délka, objem přenesených dat a cena za připojení. Kliknutím na příslušný řádek výpisu lze údaje editovat, popř. záznam smazat. Ve spodní části jsou odkazy na důležité funkce:

Protokol: export záznamů o připojení do textového souboru a jeho otevření v editoru

Kopírovat: totéž, pouze s tím rozdílem, že data jsou umístěna do clipboardu

Přidat, Upravit a Odebrat účet: kompletní management jednotlivých účtů pro připojení, výhodně nahrazuje ruční procházení v Tento počítač -> Telefonické připojení sítě

Grafy: grafické znázornění všech naměřených údajů (podrobněji viz dále)

Nápověda, O aplikaci a Konec snad nevyžadují bližší komentář, neboť zde naleznete to, co by člověk předpokládal

Připojit a Odpojit: ruční aktivace a deaktivace telefonického připojení

SMS brána: možnost poměrně pohodlného odesílání SMS na mobilní telefony (podrobněji viz dále).

Funkce Statistiky obsahuje kompletní statistické zpracování naměřených údajů v textové formě (viz obrázek) za zvolené období.

Funkce Nastavení obsahuje v levé části tematický strom a v pravé části všechny nastavitelné položky.

     Instalace programu je jednoduchá a zvládne ji každý, pouze v případě, že používáte Windows 95, zde může být malý zádrhel spočívající v nutnosti instalace Microsoft Dial-Up Networking v1.3, neboť CM využívá funkce, které předchozí verze neposkytují. Novější Windows již tyto funkce podporují standardně a proto dodatečná instalace není zapotřebí. Pokud pro připojení používáte tarif Internet 2000, je výchozí nastavení víceméně vyhovující a není na něm potřeba nic měnit. V případě používání jiného tarifu lze potřebné údaje dokonfigurovat. Současné tarify Českého a Slovenského Telecomu jsou připraveny v externích souborech, které lze v případě potřeby do nastavení importovat. Stejně tak je možné provést export vlastního nastavení a v případě potřeby ho později znovu použít. Je nutné na tomto místě zdůraznit, že program je schopen sledovat i takové vymyšlenosti, jako je proměnný interval mezi impulsy, jednorázové mimořádné impulsy (sestavovací poplatek použitý v bývalém tarifu Internet 99) apod. Teoreticky by tedy neměl být problém nastavit jakoukoli tarifní politiku libovolného operátora. Jednotlivé konfigurace jsou vztaženy ke konkrétnímu účtu, takže rovněž není problém si nastavit odlišnou tarifikaci např. pro spojení přes GSM. Jak již tedy bylo řečeno, výchozí konfigurace je většinou vyhovující nebo není problém ji upravit. CM je pak schopen sledovat náklady na připojení s poměrně vysokou přesností i bez zpětné vazby z telefonní ústředny.     Pokud chcete mít měření co nejpřesnější, není od věci se chvíli zabývat položkou v konfiguraci (Nastavení -> Spojení) chybně označenou jako 'K času přičíst n sekund potřebných k přihlášení k účtu'. Správně by tam však mělo být '... potřebných ke spojení modemu'. Od okamžiku, kdy modem zvedne linku, vytočí číslo a dojde spojení s protistranou, uplyne nějaký čas a toto je jediná doba, kdy program nemá a ani nemůže mít nad účtováním kontrolu, neboť neví, jaká doba uplynula od spojení linky (tj. zvednutí modemu u poskytovatele) do navázání datového spojení (tj. spojení obou modemů), které lze spolehlivě detekovat. Tato doba je operátorem samozřejmě také účtována a pro správný výpočet ceny je potřeba s tím počítat. Jediné řešení je připočítat pevně stanovený čas, v programu standardně nastavený na 20 sekund. Pokud máte k dispozici u modemu odposlech, aktivujte připojení a změřte, jak dlouhá doba uplyne od ukončení vyzvánění (zpravidla se ozve lupnutí - modem na druhé straně zvednul linku) do hlášky Spojeno (u externího modemu je tento stav zobrazen příslušným indikátorem). Měření je vhodné několikrát opakovat a do nastavení zadat příslušnou hodnotu. V mém případě jsem naměřil něco mezi 20 a 21 sekundami, výchozí nastavení tedy bylo vyhovující. Doba od spojení modemu k přihlášení k účtu z hlediska měření nákladů není podstatná, protože CM ji již sleduje a započítává a proto je stávající označení v konfiguraci podle mého názoru chybné a matoucí.

     V konfiguraci také naleznete příkaz Optimalizace, který upravou parametrů TCP/IP pro daný typ připojení by mohl dosáhnout zvýšení rychlosti spojení. Něco podobného jsem již testoval u programu Internet BOOST a nevalné výsledky shrnul v jeho recenzi. Ani u CM jsem žádne zlepšení nezaznamenal, avšak nelze vyloučit, že některým uživatelům toto může pomoci. V každém případě je optimalizace lehce k dispozici a proto ji doporučuji k vyzkoušení.

     Jakmile dojde k aktivaci telefonické připojení (ručně či automaticky), CM navázání spojení sleduje a průběžně počítá cenu, přičemž jsou zohledněny všechny faktory nezbytné pro její výpočet, tj. délka spojení, časová pásma, jejich změny v průběhu týdne, počítáno je i se státními svátky atd. Pro správný výpočet však program potřebuje znát přesný čas a zde uživatel získává další nespornou výhodu. Jak je známo, na systémové hodiny počítače nebývá příliš spolehnutí a proto CM bezprostředně po připojení k Internetu kontaktuje časový NTP server, zjistí přesný čas a sesynchronizuje hodiny počítače. Bohužel, v testované verzi k synchronizaci dochází až po ukončení spojení, takže pokud je volání zahájeno s natolik špatně nastaveným časem, že dojde k chybnému výběru časového tarifikačního pásma (Internet 2000 používá čtyři), bude spojení zaúčtováno chybně. Nicméně další spojení budou díky provedené synchronizaci účtována s podstatně vyšší přesností, která ovšem opět závisí na (ne)přirozené odchylce hodin od normálu a době uplynulé od předchozího spojení. Myslím, že toto poměrně chytré řešení by mohlo či mělo být využito bez kompromisů, k seřízení hodin by mělo docházet okamžitě a program by měl během spojení již pracovat se správným časem.     Po ukončení spojení jsou záznamy uloženy do databáze a je možné s nimi dále pracovat. Jednotlivé položky jsou ve vztahu ke zvolenému období (měsíc/rok) viditelné v okně Aplikace. Zde trochu zamrzí, že je nelze třídit kliknutím na nadpis sloupce (např. podle délky nebo ceny). Máte-li rádi statistiky, u CM si opravdu přijdete na své. V menu Statistky je k dispozici podrobný přehled času, nákladů a objemu přenesených dat za zvolený měsíc, od posledního vynulování počítadla a pro aktuální spojení (po jeho skončení by se nadpis mohl změnit na 'poslední spojení', ale to je zase jen kosmetika). Kdo nemá rád čísla, může zvolit funkci Grafy (z menu Aplikace) a podle libosti se kochat grafickým zobrazením používání Internetu podle nejrůznějších kritérií. Myslím, že právě takřka dokonalé zpracování statistik je jednou z velmi silných stránek tohoto programu a chybí mu už snad jen export grafu do nějakého grafického formátu.     Jako třešničku na dortu program nabízí možnost jednoduchého odesílání SMS na mobilní telefony prostřednictvím WWW nebo e-mailových bran. I když je nutné chápat tuto funkci jako doplňkovou (hlavním posláním programu je něco zcela jiného), v průběhu testování se mi několikrát hodila (samozřejmě umím odesílat SMS i jinak, ale proč to nepoužít, když je to po ruce) a současně bych k ní měl nejvíce připomínek. Jakožto člověk zásadně čtoucí manuály až když už to jinak nejde, jsem se nejprve beznadějně zamotal, než jsem zjistil, že nejprve je nutné uložit adresáta do databáze, poté jej zvolit v menu a teprve pak napsat zprávu. Okno adresáře totiž na první pohled vypadá, že slouží jen pro čtení a tak jsem stále hledal tlačítko Přidat. Nakonec jsem přišel na to, že se do řádků dá i psát, takže první past jsem úspěšně překonal. Ovšem proč musí být příjemce povinně v databázi i pro odeslání jediné zprávy, mi stále není jasné. Dosud jsem chápal adresáře jako něco na zrychlení práce a odlehčení hlavy, nikoli jako povinnost. Ale prosím, to může být věcí názoru. Druhá zrada spočívá v okně pro psaní textu zprávy. Pokud nejprve nevyberete adresáta z adresáře, je toto okno šedé, tedy zřejmě myšleno jako neaktivní, ale dá se do něj psát. Pokud pracně napíšete text zprávy a teprve poté vyberete z menu adresáta, okno sice poslušně zbělá, ale text je nenávratně pryč a můžete začít znovu. Ani toto není příliš domyšlené a chtělo by to s tím něco udělat. Další kámen úrazu je, že pro jednoho adresáta nelze napsat více zpráv, než jednu. Při praktické aplikaci, kdy jsem byl offline a během určitého času jsem potřeboval průběžně komponovat několik samostatných SMS s připomínkami k navrhované smlouvě, se toto ukázalo jako závažný problém a musel jsem připravit SMS jiným způsobem. Největším nedostatkem je však něco zcela odlišného: pokud program odesílá SMS uložené ve frontě, nelze s touto funkcí pracovat a je nutné čekat, než se fronta vyprázdní. Je to velmi nepříjemné např. ve chvíli, kdy program odesílá několik SMS přes WWW bránu do sítě Paegas. Ta, jak je známo, umožní odeslat jen jednu zprávu za 2 minuty a tak program čeká a čeká a mezitím, dokud se fronta nevyprázdní, máte smůlu. Funkci pro odesílání SMS je však skutečně nutné brát jako doplňkovou a fakt, že je potřeba ji zásadně přepracovat, by neměl zastínit jiné, důležité vlastnosti tohoto programu. Proto do celkového hodnocení ji nepočítám.

     Další zajímavou funkcí je tzv. plovoucí okno, které si můžete díky jeho malým rozměrům umístit na obrazovku tam, kde nepřekáží a máte tak okamžitý přehled o délce spojení, provolaných poplatcích, zbývajícím čase do konce jednotky, objemu přenesených dat atd. Jeho obsah lze konfigurovat, takže je možné zobrazovat jen ty údaje, které vás zajímají.

     Program CM vám umožní také ušetřit peníze! Každý, kdo již nějakým způsobem sledoval cenu za připojení, se jistě dostal do situace, že chtěl spojení ukončit, ale protože do dalšího impulsu ještě zbývalo dost času, chtěl ho nějak využít. Co třeba se ještě podívat na stránku XY? Pak už jen stačilo se někde zakoukat a najednou po chvíli zjistit, že zbývající doba je dávno pryč a účet za telefon se opět o něco zvýšil. Ale protože do dalšího impulsu ještě zbývalo dost času ... atd. :-) Ne, s programem CM se vám tohle určitě nestane! K dispozici je totiž funkce, s jejíž pomocí je určitý čas před příchodem dalšího impulsu zobrazeno upozornění s možností doplnění o příslušný zvukový efekt (vše je možné nastavit). Pak už jen stačí souhlasit s pokračováním spojení nebo ho ukončit. Pokud jste ovšem pevně rozhodnuti dále neutrácet, stačí si aktivovat funkci 'Odpojit před impulsem' a CM vás 10 sekund před kritickým okamžikem nemilosrdně odpojí bez nutnosti vaší další asistence.     Program jsem testoval necelé 3 týdny a musím konstatovat, že jsem s ním byl velmi spokojen. Nepoužíval jsem placená spojení přes Telecom, ale přes naší digitální telefonní ústřednu a veškerý provoz byl zaznamenáván. Jelikož u lokálních spojení nenaskakují žádné impulsy, po skončení testování byl tento záznam dodatečně přepočítán tak, jako by se jednalo o placená volání přes tarif Internet 2000 a výsledek byl porovnán s výstupem programu CM. Podle naší ústředny jsem za celou dobu navázal 248 spojení a protelefonoval bych celkem 958 impulsů, CM uváděl o 2 spojení a 2 impulsy více. Vzhledem k tomu, že testování probíhalo způsobem odpovídajícímu tvrdé realitě (délka spojení se pohybovala od několika sekund do mnoha hodin, přes různá tarifní pásma, ukončování těsně před/po impulsu nebo během přihlašování, pokus o spojení s chybným jménem anebo heslem), je přesnost měření ohromující. Kromě již uvedených mnou nalezených a celkem nepodstatných nedostatků bych se asi měl ještě zmínit o nápovědě, ve které i přes její stručnost najdete některé podstatné informace, avšak působí poněkud chaotickým dojmem. To je způsobeno hlavně tím, že všechny důležité informace jsou soustředěny na jediné stránce a teprve na jejím konci je několik odkazů. Bohužel zde není zcela využita možnost členění na témata a po stisknutí tlačítka Obsah se nic nestane. Myslím, že hlavně výčet a popis předchozích verzí, který zabírá podstatnou část této stránky, by měl být pro zvýšení přehlednosti odsunut do samostatné sekce. Ovšem i přes to, připočteme-li další vynikající funkce a kladné stránky programu, je výsledný dojem takřka dokonalý a nevzpomínám si, kdy naposledy jsem viděl tuzemský shareware s takovou úrovní propracovanosti a malým počtem chyb, jako je CM. Je vidět, že se tomto případě nejedná o nějakou 'rychlokvašku', ale o aplikaci vyvíjenou již delší dobu. Jak autoři uvádějí, program vznikl na základě výzvy v časopisu Internet a je průběžně upravován a vylepšován podle ohlasu jeho uživatelů. Kromě české verze je k dispozici také lokalizace ve slovenštině, angličtině a maďarštině.

     Licenční politika je velmi zajímavá a v našich krajích i dost ojedinělá. Pokud si program stáhnete a nezaregistrujete, stává se z něj freeware. Nejsou k dispozici grafy, export protokolu a okno programu obsahuje reklamní proužek, který se při každém připojení mění. Pro inzerenty je tak zde k dispozici zajímavé a jedinečné inzertní médium, navíc za celkem přijatelnou cenu. Pokud máte zájem o registraci, stačí vyplnit složenku předepsaným způsobem a zaplatit 120 Kč. Poté obdržíte registrovanou verzi programu, která podporuje všechny funkce a reklamu neobsahuje.

     Myslím, že CM by měl patřit mezi povinnou výbavu každého uživatele Internetu používajícího telefonické připojení a nedůvěřivci by ho měli alespoň vyzkoušet. Jistě přispěje k duševní pohodě, když se nebudete muset děsit každého účtu za telefon, budete se moci na něj předem připravit a dokonce i ještě něco ušetřit. Jsem také přesvědčen, že (minimálně zpočátku) se na účet budete dokonce těšit, abyste mohli porovnat, nakolik se údaje Telecomu rozcházejí se statistikou CM. A já doufám, že rozdíly budou minimální.

Další informace a download programu
Poznámka: po dopsání tohoto článku byly některé výše uvedné skutečnosti konzultovány s autorem programu, Mgr. Tomášem Papouškem. Upozornil mě na několik přehmatů, kterých jsem se dopustil, takže jsem mohl některé pasáže poopravit, aby byly poněkud objektivnější. Z jeho dalšího vyjádření jsem vybral některé důležité části.

Nejprve k položce v konfiguraci 'K času přičíst n sekund potřebných k přihlášení k účtu', jejíž označení jsem považoval za chybné:

Pokud nezvolite "Registrovat overeni" (detekce uz i casu overovani totiz na nekterych pocitacich nefunguje - pocitac tvrdi, ze se overuje uz pri vytaceni cisla), pak je tento cas skutecne casem synchronizace modemu a overovani. Protoze funkce "Registrovat overeni" je doplnkem k puvodni funkci, ponechal jsem stavajici napis.

Dále autor mj. reagoval na mou poznámku ohledně nutnosti zadávat adresáta SMS do databáze.

Do okenka pro zadani prijemce (nad textem zpravy) muzete rovnou psat tel. cislo ve tvaru 0602123456. Program vyhodnoti cilovou sit a zprava je odeslana. Zaznam do adresare tedy neni nutny.

Zde si sypu popel na hlavu, protože je to naprostá pravda. Samozřejmě jsem zkoušel do okénka psát číslo, ale editační okno zůstávalo stále šedé, takže jsem myslel, že takto to nefunguje. Funguje, ale musíte to číslo napsat celé, tj. všech 10 číslic. A to, přiznávám, jsem nenapsal.

Rád bych tedy na tomto místě autorovi poděkoval a popřál mu mnoho sil do dalšího vývoje tohoto nadějného programu.

Tisknout článekZaslat článek e-mailemNapsat autorovi článku

Relevantní odkazy:


 

Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]

Počet žádostí o tuto stránku od 11/04/1999 celkem: 1342952, z toho dnes: 27,
naposledy: 16/06/2024 v 07:08:24 z adresy 110.154.133.196

Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz

Navigator

ISSN 1213-3647 • Copyright © 1999-2024, LANtaNet s.r.o. & BAID Software • All rights reserved.