Home
ROOTKlikni pro nejčerstvější zprávy
Novinky.czKlikni pro nejčerstvější zprávy
CD-R serverKlikni pro nejčerstvější zprávy
English version
Kodovani cestiny
Základní informace
Registrace shareware
Ceník registrací
Ceník registrací
Zajímavé odkazy
Aktuální kursy
Vyhledávání
Kontakt
Help/FAQ

TOPlist ICQ
Kvalitu hledejte na stránkách s logem ... Udělejte si radost v Atelieru Kavka

Dejme šanci dětem
\"Sbírejte

Tyto stránky jsou optimalizovány pro Netscape Communicator verze 4.x, rozlišení 800x600 a vyšší. Zda budou vypadat stejně i v Internet Exploreru záleží jen na společnosti Microsoft. Podrobnější informace o problémech s kompatibilitou najdete v sekci Help/FAQ.

This site is best viewed with Netscape Communicator. Download Netscape Now!Informace o registraci sharewarových programů

Máte-li zájem o registraci některého programu, podívejte se do našeho ceníku, kde se dozvíte základní informace o ceně, předpokládaném termínu atd.

Pokud produkt v ceníku není uveden nebo požadujete multilicenci, pro kterou není kalkulována cena, můžete nám zaslat e-mail s popisem svého požadavku. Potřebné informace zjistíme a o výsledku vás budeme informovat. Zpravidla jsme schopni zaregistrovat jakýkoli program, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • autor/výrobce přijímá objednávky ze zahraničí a to přes Internet, faxem nebo telefonicky
 • úhradu lze provést bankovním převodem, šekem nebo kreditní kartou
 • autor/výrobce/distributor/prodejce neporušuje pravidla a zásady pro bezpečný přenos, uložení a manipulaci s důvěrnými údaji o zákazníkovi, plátci a platebních nástrojích

  Obchodní podmínky

  Příjem objednávek

  Objednávky přijímáme poštou nebo faxem (kontaktní informace zde), popř. e-mailem. Je nutné uvést zejména tyto údaje:

 • předmět objednávky (přesně podle našeho ceníku), počet kusů nebo rozsah multilicence, cena
 • registrační údaje: jméno firmy či osoby, na kterou má být program zaregistrován, přesná adresa vč. PSČ, telefonní a faxové spojení, e-mailová adresa
 • údaje pro vystavení účetních dokladů (pokud se liší od registračních údajů), IČO, DIČ, číslo objednávky (pokud požadujete jeho uvedení na účetním dokladu)
 • způsob dopravy, adresa (pokud se liší od předchozích údajů)
 • navrhovaný způsob úhrady
 • kontaktní telefon na objednávajícího nebo na osobu, se kterou je možno operativně řešit případné problémy při vyřizování objednávky

  Nekompletní objednávky nemohou být vyřízeny a mohou se stát důvodem zdržení při vyřizování registrace

  Ceny

  Ceny uvedené v ceníku jsou automaticky aktualizovány každý pracovní den odpoledne podle platného kursovního lístku vydaného Českou národní bankou. Zákazníkovi je účtována cena podle ceníku platného v den uskutečnění platební transakce.

  Vyhrazujeme si právo na navýšení ceny bez souhlasu objednavatele v rozsahu max. 10% (bez DPH) a to v odůvodnitelných případech, např. při změně kursu, celních sazeb, registračních poplatků, dopravy do CZ, popř. za použitá média atd. Zákazník má právo si vyžádat informaci o důvodu zvýšení výsledné ceny.

  V případě nutnosti navýšení ceny o více než 10% bude další postup se zákazníkem konzultován předem.

  Obsah a způsob dodávky

  Standardně licenci dodáváme takovým způsobem, jakým ji dodává autor/výrobce programu. Obvykle připadají v úvahu tyto možnosti:

 • registrační kód: je tvořen obvykle krátkou sekvencí znaků. Zasíláme e-mailem a/nebo jej uvádíme v účetním dokladu (faktuře).

 • registrační kód s průvodní zprávou: registrační kód je doplněn dalšími informacemi, např. návodem k aplikaci atd. Zasíláme e-mailem a/nebo přikládáme k účetnímu dokladu (faktuře) jako přílohu.

 • registrační klíč: je uložen v binárním nebo textovém souboru. Zasíláme jej zpravidla na disketě (viz ceník médií a služeb) společně s účetním dokladem (fakturou).

 • registrovaná verze programu - pouze program: registrovanou verzi představuje jiná verze programu, než volně dostupný shareware. Program do velikosti 1.44 MB zasíláme na disketě, v případě většího objemu na páleném CD-ROMu, popř. na ZIP nebo DAT médiu (viz ceník médií a služeb) nebo jinak dle dohody.

 • registrovaná verze programu - originální balení: registrovanou verzi představuje jiná verze programu, než volně dostupný shareware. Je možné ji získat v originálním balení, zpravidla na CD-ROMu vč. dokumentace. Mnoho programů lze takto získat též volitelně (přenos po Internetu nebo originální balení). Zasíláme poštou či spedicí. Tato možnost je vždy nejdražší (výrobce účtuje médium, balení a dopravu do CZ) a je vždy uvedena v ceníku jako samostatná položka.

  Po předchozí dohodě je možné vyřídit objednávku i jiným způsobem.

  Doba vyřízení

  Orientační doba vyřízení je vždy uvedena v ceníku u každé položky. Je nutné chápat, že ji zpravidla nemůžeme nijak ovlivnit a jsme v tomto ohledu plně závislí na autoru, výrobci, distributoru popř. na přepravci. V každém případě platí zásada, že objednávku zákazníka považujeme za platnou a závaznou ještě 2 měsíce po předpokládaném termínu vyřízení.

  Licence a užívací práva

  Podle platných zákonů a praxe se užívání programového produktu stává v České republice legálním v okamžiku zakoupení, tj. jeho zaplacení prodejci, nikoli vlastnictvím (držením) médií (byť originálních), manuálů, licenčních karet, registračních kódů apod. Proto až do zaplacení námi vystaveného účetního dokladu není užívání příslušného produktu legalizováno. Ze stejného důvodu je nutné uschovat účetní doklady a doklady o zaplacení pro případnou kontrolu legálnosti užívání produktu.

  Záruka

  Neseme zodpovědnost pouze za řádné zaregistrování a úhradu registračních poplatků, tj. za legalizaci užívání programu a to po celou dobu jeho užívání.

  Neručíme za kvalitu softwaru, jeho vlastnosti či chyby, ani za škody způsobené jeho užíváním. Tyto záruky jsou dány pouze licenční smlouvou mezi autorem/výrobcem a uživatelem jeho produktu.

  Úhrada

  Zboží dodáváme na dobírku, popř. po předchozí dohodě je možný osobní odběr. Vybraným firmám a státním institucím prodáváme i na fakturu. U některých programů nebo u větších dodávek požadujeme písemnou objednávku zaslanou poštou a/nebo platbu předem.

  Poslední aktualizace: 19/03/02 17:48:19

 •  

  Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]

  Počet žádostí o tuto stránku od 25/04/1999 celkem: 56596, z toho dnes: 2,
  naposledy: 23/07/2024 v 09:47:30 z adresy ec2-52-58-240-122.eu-central-1.compute.amazonaws.com

  Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz

  Navigator

  ISSN 1213-3647 • Copyright © 1999-2024, LANtaNet s.r.o. & BAID Software • All rights reserved.